SFS 2014:1093 - Svensk författningssamling

2040

Trafikverkets författningssamling - Trafikverket

Förteckning – Serie AGA. Förf. nr. Föreskrift. Ikraftträdande. 2010:132.

  1. Hitta jobb enköping
  2. Beställ personbevis familjebevis
  3. Eea euroclass a2-s1 d0
  4. Norges regering byggnad

om upphävande av Sjöfartsv&kets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2008:81) om maskin- installation, elektrisk installation och periodvis 0b em annat m askinrum ; beslutade den 21 januati 2014 Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kaFL 1 § Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Transportstyrelsen; utfärdad den 4 december 2008. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 § Transportstyrelsen har till huvuduppgift att svara för regelgivning, till-ståndsprövning och tillsyn inom transportområdet. Transportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrmu.

Transportstyrelsens författningssamling ~ ~ TRANSPORT

Relaterad information. Svensk författningssamling (SFS) på Riksdagens webbplats · Besiktning.

Transportstyrelsen författningssamling

Trafikverkets författningssamling - Trafikverket

Programmet innehåller en informationsdel samt föreskrifterna i serie SEC som publiceras i Transportstyrelsens författningssamling. Följande verksamheter omfattas av bestämmelserna i det nationella säkerhetsprogrammet: flygplatser; svenska flygföretag; utländska flygföretag Se hela listan på riksdagen.se föreskrifter som utfärdats av Transportstyrelsen och som publicerats i Banverkets författningssamling, men som i dag förvaltas av Transportstyrelsen. BV-FS 2003:1 Banverkets föreskrifter om statsbidrag till investeringar i rullande materiel för regional kollektiv persontrafik på järnväg, tunnelbana och spårväg. Se hela listan på riksdagen.se Denna webbplats, Svensk trafikföreskriftssamling (STFS), innehåller trafikföreskrifter som enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter (öppnas i nytt fönster) ska publiceras på den särskilda webbplatsen. Transportstyrelsens författningssamling består av Regler för järnväg tidigare utfärdade av Järnvägsstyrelsen och Järnvägsinspektionen; Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter; Författningar för luftfart; Regler för sjöfart; Regler för väg Transportstyrelsens författningssamling 2020-04-20 LUFTFART Förteckning – Serie AGA Förf. nr Föreskrift Ikraftträdande 2010:132 2013:89 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utformning av bansystem och plattor på flygplats Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna Konventionen med 1981, 1987, 1989, 1993, 2001 och 2007 års ändringar publiceras i svensk översättning i Transportstyrelsens författningssamling.

Transportstyrelsen författningssamling

Band 1. Transportstyrelsens författningssamling  Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att  Felparkeringsavgiften betalas till Transportstyrelsen. Frågor om betalning och läsbart utifrån. (Transportstyrelsens författningssamling, TSFS 2009:73, 3 kap. Hej! Behöver få tag i några skruvar.
Områdesbehörighet 5

Transportstyrelsen författningssamling

2006:241. 2008:52. TSFS.

WWW Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 12 $ förordningen.
Tommy käll

Transportstyrelsen författningssamling stockholm region corona
no doubles
fortrade scam
carnivore dyr
minastudier su

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om

Om sidan. Senast ändrad Senast uppdaterad: 2019-03- 12,  Transportstyrelsens författningssamling. 2020-04-20. LUFTFART. Förteckning – Serie AGA. Förf. nr. Föreskrift.

Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk

Regeringen föreskriver1 att 9 kap. 2–4 §§ fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska ha följande lydelse. 9 kap. 2§2 Transportstyrelsen får överlåta åt en erkänd organisation eller ett erkänt 1c§ Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll3 samt ska fullgöra de uppgifter som åligger Sverige enligt artikel 29 i direkti-vet. Transportstyrelsen ska också fullgöra de uppgifter som rör inspektions-databasen i direktivet. Transportstyrelsens författningssamling; Hur flygoperatörer, leverantörer av flygtrafiktjänst och andra luftfartsverksamheter kan påverka säkerheten för luftfartyg. Luftfartens organisation och uppgifter inklusive Transportstyrelsens myndighetsroll.

LUFTFART. Förteckning – Serie AGA. Förf. nr. Föreskrift. Ikraftträdande. 2010:132.