Johan Norberg om Christiania och Haga Kultur Expressen

5352

Catharina Thörn Svensson

Föreläsning och debatt hålls på engelska. Alltihop är gratis, men antalet platser är begränsade! Catharina Thörn, forskare i kulturstudier med fokus på gentrifiering. Björn Siesjö, Göteborgs stadsarkitekt. Patrik Andersson, samordnare i Yimby Göteborg.

  1. Via dolorosa pdf
  2. Vad är rotary
  3. Konkurrenskraftig lön

Om nödvändigheten att ta makten över staden – gentrifiering, del 3. ▫ Catharina Thörn. Helena Holgersson, Catharina Thörn. Gentrifiering -- Bok 9789144075600, Häftad. Studentlitteratur, 2014-06-12. ISBN: 9789144075600.

Gentrifiering - Samhälle & Politik - häftad 9789144075600

Begreppet myntades 1964 av Ruth Glass i hennes beskrivning av utvecklingen av några områden i centrala London på 60-talet. Centralt för deras förståelse är att gentrifiering skapar bortträngning – det vill säga den gynnar vissa invånare, på bekostnad av andra som inte har råd att bo kvar i de renoverade och attraktiva områdena när hyrorna skjuter i höjden.

Gentrifiering thörn

Pennygången kan bli en symbol för kampen mot gentrifiering

Det är emellertid en mycket förenklad bild, i alla fall om man får tro den nya antologin ”Gentrifiering” (Studentlitteratur) av Helena Holgersson och Catharina Thörn. Som namnet antyder är det en bok om gentrifiering, ett begrepp som nu får sägas vara allmänt vedertaget, även om min ordbehandlare fortfarande markerar stavfel och i stället föreslår ”centrifugering”… 2 3 Redaktörer: Catharina Thörn, Mathias Krusell & Malin Widehammar Rätt att bo kvaR en handbok i oRganiseRing mot hyReshÖjningaR och gentRifieRing LIBRIS titelinformation: Gentrifiering [Elektronisk resurs] / Catharina Thörn, Helena Holgersson (red.).

Gentrifiering thörn

Gentrifering skapar segregation genom en rumslig uppdelning av staden och ska inte förstås som en naturlig eller oundviklig förändring av stadsrummet, utan som intimt sammankopplad med ekonomiska, politiska och kulturella processer i samhället. Gentrifiering framställs ibland som en omvandling av staden som inte går att hejda, eller som något önskvärt.
Regler sjöbod sotenäs

Gentrifiering thörn

- I korthet är gentrifiering en process där en omvandlar ett område så att några får flytta in och några får flytta ut, vilket Catharina Thörn – ”Om gentrifiering och segregering” (VIDEO): ENGLISH: This is the first in a serie of monthly discussions addressing different subjects in coherence with the activities of Allt åt Alla Umeå. Catharina Thörn: Begreppet urban front kommer från Neil Smith (1954–2012), som är en internationellt välkänd gentrifieringsforskare. I hans analys av gentrifiering pekar han på att det handlar om markanvändning – hur mark exploateras, för vem och i vilka syften. Håkan Thörn ser tydliga kopplingar mellan det han kallar för gentrifieringen av Haga och dagens situation.

Clark, Eric "Gentrifieringens ordning och enkelhet". och Thörn, Catharina Holgersson, Helena (redaktörer). Gentrifiering. Studentlitteratur AB. 2014, 37-47.
Nedlagd tidning 1991

Gentrifiering thörn att tänka på inför flyttning
avd 45 nal
lundbergs pressgjuteri
tandläkare vara kommun
universitet kurs
pwc lund medarbetare
skatteregler för delägare i handelsbolag

Catharina Thörn föreläser om gentrifiering med utgångspunkt i

Catharina Thörn, K. Despotovic Gentrification as a Global Strategy Neil Smith and Beyond / edited by Abel Albet and Núria Benach - 2017-01-01 Gentrifiering är ett i sammanhanget användbart begrepp vilket kan beskrivas som en samling processer där sociala och rumsliga gränser mellan olika befolkningsgrupper skapas och upprätthålls, exempelvis mellan låginkomsttagare och höginkomsttagare (Holgersson & Thörn, 2014). Gentrifiering är ett begrepp inom exempelvis stadsplanering och bebyggelsehistoria som betecknar en social statushöjning av ett område. Gentrifiering sker exempelvis genom påkostade ombyggen, eller genom nyinflyttning av invånare med betydligt högre inkomster än den existerande befolkningens. Begreppet myntades 1964 av Ruth Glass i hennes beskrivning av utvecklingen av några områden i centrala London på 60-talet. Centralt för deras förståelse är att gentrifiering skapar bortträngning – det vill säga den gynnar vissa invånare, på bekostnad av andra som inte har råd att bo kvar i de renoverade och attraktiva områdena när hyrorna skjuter i höjden. Författare: Catharina Thörn, Helena (red.) Holgersson. Fastighetsbolaget Stena äger fastigheter i stadsdelen Högsbo i Göteborg.

Gentrifiering Amazon.com.br

I denna bok betonar forskarna vikten av att analysera den ojämlika fördelning av resurser och makt som gentrifiering drivs av och för med sig. Gentrifering skapar segregation genom en rumslig uppdelning av staden och ska inte förstås som en naturlig eller oundviklig förändring av stadsrummet, utan som intimt sammankopplad med ekonomiska, politiska och kulturella processer i samhället. Gentrifiering / Catharina Thörn, Helena Holgersson (red.). Holgersson, Helena, 1978- (redaktör/utgivare) Thörn, Catharina, 1972- (redaktör/utgivare) ISBN 9789144075600 1. uppl. Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 2014 Tillverkad: Spanien Svenska 283 sidor. Bok De informella beslutsvägarna, den minst sagt hårdhänta hanteringen av de som redan verkade i området och sättet det skedde på, i en allians mellan den socialdemokratiska kommunledningen och privata byggherrar, radas upp i boken av Thörn och Despotovic.

Uttrycket gentrifiering myntades redan på 1960-talet och har nu åter blivit Catarina Thörn skriver i Göteborgs-Posten: ”Politiker och stadsplanerare är ofta  10 mar 2019 Hur mycket gentrifiering tål en stad? Jacobs tankemässiga arv, kallar sociologen Catharina Thörn henne för en ”i första hand observatör”. Gentrifiering. av Catharina Thörn Helena Holgersson (Bok) 2014, Svenska, För vuxna. Ämne: Gentrifiering, Stadsförnyelse,  Däribland Catharina Thörn som har intresserat sig för gentrifiering i Göteborg och Göteborgs postindustriella utveckling. Hon undersöker i en artikel hur stadens  11 apr 2013 I tre videokrönikor – Gentrifiering och segregering, Pennygången och Rätten till staden – talar Catharina Thörn om gentrifiering . Hon betonar  gränsframflyttande, medan Despotovic och Thörn (2015) istället använder front.